Energy Healing

Animal Communication

Coaching

“As the Lakota Sioux phrase Mitakuye Oyasin – “All my relations” – implies, we’re all connected, all in this together.
Recovery is reciprocal: heal yourself, heal the world; heal the world, heal yourself.”

Alberto Villoldo, one Spirit Medicine


Schéin dass du do bass!

Mäin Numm ass Catalina, an ech sinn d’Séil hanner Reconnect YourSelf. Mäin eegene Liewenswee huet mech dozou bruecht, Reconnect YourSelf ze grënnen. Ech gesi meng Séilemissioun doranner, dir ze hëllefen dech nees mat denger ënnerlecher Stëmm an dengem Liicht ze verbannen, fir esou mat Freed a Liichtegkeet nees an däi Liewensflow zeréck ze fannen.

——-

Bass du un enger vu mengen Offeren interesséiert, da schéckt mir eng Whatsapp: 621766855
oder eng Mail: info@reconnect-yourself.lu.
Ech schwätze Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch.

Meng Offeren


——

Energetesch Behandlung

~ 60 Minutte Behandelung

+ ½-1 Stonn Nobespriechung

125€

reconnect-yourself-catalina kirsch-access bars

———

Massage des 5 Continents

~75 Minutten

110€

reconnect-yourself-catalina kirsch-Massage-des-5-continents

——-

Déierekommunikatioun -heelung

3x ~ 45 Minutte

Kommunikatiouns/ Heelungsseancen

180€

reconnect-yourself-catalina kirsch-animal communication

——-

Access Bars Behandlung

~60 Minutten

80€

reconnect-yourself-catalina kirsch-access bars